Hoá thạch khủng long lâu đời nhất từ trước đến nay

Ngày 22/11, các nhà sinh vật học Brazil đã phân tích xong 3 mẫu hoá thạch khủng long lâu đời nhất từ trước đến nay. Các nhà sinh vật học này thuộc Đại học Sao Paulo (USP) và Đại học liên bang Santa Maria (UFSM). Mẫu hoá thạch khủng long lâu đời nhất hiện nay Theo đó, 3 mẫu hoá thạch này được tìm thấy ở thị trấn Agudo, bang Rio Grande de Sul, miền…

"Hoá thạch khủng long lâu đời nhất từ trước đến nay"